Ang pagdating ng kanluranin sa asya

14-Sep-2018 20:35 by 7 Comments

Ang pagdating ng kanluranin sa asya

hinimok din ni gandhi ang pagboykot ng mga indian sa lahat ng produkto ng mga ingles at sa lahat ng may kaugnayan sa mga ingles.

ang pagdating ng kanluranin sa asya-38ang pagdating ng kanluranin sa asya-15ang pagdating ng kanluranin sa asya-77ang pagdating ng kanluranin sa asya-26

indibidwalismo ang binigyang pansin ng renaissance kaya hindi nakapagtataka na maraming pagbabago ang naganap sa buhay ng tao.hindi man lubusang nagtagumpay ang krusadang ito marami ring mabuting naidulot ito nagkaroon ng ugnayan ang mga europeo sa silangan at nakilala nilaang mga produkto ngsilangan tulad ng pampalasa mamahaling bato pabango sedang tela porselanaprutas at iba pa na nakabighani sa mga europeo.ang krusada ang nagpasigla ng kalakalan sa pagitan ng europa at masigla ang palitan ngkalakalan kaya maraming europeo ang nagkainteres na makarating sa ng europeo ang naghanap ng mga ruta para makarating lang sa asya.napalitan ito ng makaagham na pagiisip mula sa mga bing ang pangunahing interes ay labas sa saklaw ng relihiyon.ang renaissance ay salitang pranses na ang ibig sabihin ay ay muling pagsilang.itoay naganap sa huling bahagi ng gitnang panahon at pagsulong ng makabagong panahon.

matatandaan natin na noong gitnang panahon ang simbahang kristiyano ang may malakas na impluwensiya sa tao. ngunit nang ang simbahan lalo na ang pinuno nito mula papa mga obispo at kaparian ay nasangkot sa imoral na gawain pagpapayaman at pagmamalupit sa mga taong hindi karelihiyon nagsimulang magkaroon ng pagbabago sa pananaw at saloobin ang mga tao hinggil sa katarungan sariling kaunlaran at pulitika.siya ay nanirahan sa china sa panahon ni kublai khan ng dinastiyang yuan nang higit sa halos 11 taon.sa panahong ito siya ay nagsilbing tagapayo ni emperador kublai gdan siya ni kublai khan at siya ay itinalagang maglakbay sa ibat ibang lugar sa asya sa ngalan ng emperador.kaalinsabay nito ang pagsilang ng bansang pakistan na nabigyan din ng kalayaan sa ilalim naman ng pamumuno ni mohammed ali jinnah.upad sa mga bansa sa kanlurang asya ang sistemang mandato nagsumikap ang mga bansa sa kanlurang asya na untiunting makamtan ang kalayaan mula sa imperyong ottoman at mga kanluraning bansa.ang renaissance ang siyang nagbukas ng daan sa pagbabago sa larangan ng kalakalan at negosyo kaya umusbong ang rebolusyong komersyal na nagdulot ng mga pagbabago sa gawang pangekonomiya. bahagi ngturkey sa kasalukuyanang constantinople ay ang asyanong teritoryo na pinakamalapit sa kontinente ng europa.